Musiikkiteknologia

Kurssi- ja projektityöt ovat suunnitelmallista työssäoppimista. Niistä tehdään ensin tuotantosuunnitelma, joka lähetetään sähköpostilla pdf-tiedostona opintojaksosta vastaavalle opettajalle hyväksyttäväksi ennen äänitysten aloittamista.

Äänityssuunnitelman tulee projektin luonteesta riippuen sisältää mm. seuraavia asioita:
Ajankäyttösuunnitelma äänityksistä sekä jälkituotannosta.
Kuvaus äänitettävästä kokoonpanosta, sekä kokoonpanon ja soittajien nimet.
Mikityssuunnitelma mahdollisine perusteluineen. Useampaa soittajaa yhtä aikaa taltioitaessa äänitystilan pohjakartta (johon merkitään soittajien ja mikrofonien sijoitukset) on hyvä olla olemassa.
Suunnitelma äänitysten järjestyksestä (raita kerrallaan / 100% live).
Suunnitelma soittajien kuuntelun ja talkbackin rakentamisesta.
Projektissa käytettävät referenssiäänitteet.

Varaa ohjaavalta opettajalta aika projektin läpikäyntiä varten ennen kuin palautat sen arvioitavaksi!

Kurssi- ja projektityöt palautetaan normaalisti
CD/DVD-ROM-levyllä seuraavasti (ellei toisin sovita):
1 projekti / levy.
Raportti pdf-tiedostona.
Audiomateriaali pakkaamattomina wav-/bwf-/aiff-tiedostoina (24 bittiä, 44.1/48 kHz, lomitettu [interleaved] stereo). Konserttitaltioinneista riittää muutaman minuutin näyte.
Kappaleista sekä masteroimattomat (= miksatut) että masteroidut versiot.
Monikanavaäänityöt palautetaan Pro Tools- tiedostona, joka sisältää L-, C-, R-, Ls-, Rs- ja tarvittaessa LFE-raidat.
Valokuvat ja piirrokset raporttiin (pdf-tiedosto) upotettuina, sekä erillisinä tiedostoinaan omassa kansiossa.
Levyn etikettiin ja levykoteloon oma nimi, opintojakson nimi, projektin nimi, ja päivämäärä.


Raportin tulee sisältää mm. seuraavat asiat:
Alkuperäinen äänityssuunnitelma. Mikäli tästä poiketaan, tulee raporttiin kirjoittaa millä tavoin ja minkä vuoksi suunnitelmaan tehtiin muutoksia.
Kuvaus projektista eri vaiheineen (äänitys, miksaus, masterointi, jne.).
Oma arvio projektista sekä pohdintaa mitä tuli opittua projektin aikana.
Projektiin käytetty aika sekä vertailu alkuperäiseen ajankäyttösuunnitelmaan.